Privatumo politika

 • I. Bendrosios nuostatos.

  1.1. Privatumo politika reglamentuoja UAB "Marinis" elektroninės parduotuvės www.petproject.lt kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.2. Tvarkydami kliento asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
  1.3. Elektroninėje parduotuvėje www.petproject.lt klientas, nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad UAB "Marinis" juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

  II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.

  2.1.UAB "Marinis" asmens duomenis renka konkrečiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, sąžiningai, konfidencialiai. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja LR įstatymai.
  2.2. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) renkami ir tvarkomi pateiktam užsakymui įvykdyti (išrašyti sąskaitas faktūras; organizuoti prekių pristatymą; vykdyti kitus užsakyme numatytus įsipareigojimus).
  2.3 Pirkėjas pateikdamas UAB "Marinis" elektroninėje parduotuvėje savo asmeninius duomenis sutinka, kad duomenys bus renkami, naudojami ir atskleidžiami tik 2.2. punke nurodytais tikslais.

  III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

  3.1.Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
  3.2 UAB "Marinis" nesudarinėja jokių klientų sąrašų ir neperduoda jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu.

  IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas.

  4.1 Klientas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@petproject.lt

  V. Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

  5.1. Tiesioginės rinkodaros tikslu UAB "Marinis" tvarko šiuos kliento asmens duomenis:  vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  5.3. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
  5.4. Kliento suteiktu leidimu UAB "Marinis" gali naudoti jo asmeninę informaciją tiesioginiais rinkodaros tikslais, taip pat klientas gali apsigalvoti bet kuriuo metu pranešdamas el. paštu info@petproject.lt.

  VI. Slapukai (angl. cookies).

  6.1. UAB "Marinis" informuoja, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas elektroninėje parduotuvėje www.petproject.lt, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis www.petproject.lt elektronine parduotuve sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus el. paštu info@petproject.lt

  VII. Nuorodų pateikimas svetainėje.

  7.1 Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymime, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos www.petproject.lt yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

  VIII. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos.

  8.1. www.petproject.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis elektroninės parduotuvės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.