Prekių grąžinimas

 • I. Bendrosios nuostatos.

  1.1. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis (toliau – šios taisyklės) nustatomi pirkėjui parduodamų daiktų (toliau – prekių), grąžinimo ir keitimo tvarkos bendrieji reikalavimai.

  1.2. Šių taisyklių privalo laikytis pardavėjai, parduodantys prekes pirkėjams. Šios tayklės taip pat yra taikomos pirkėjams, perkantiems prekes iš pardavėjo. 

  II. Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės. 

  2.1. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti prekę (-es), jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
  2.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  2.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  2.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  2.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  2.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  2.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.2.3Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 2 straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  2.3. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
  2.4. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
  2.4.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
  2.4.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
  2.4.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
  2.4.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, pardavėjui per protingą terminąjų nepašalinus, trūkumus pašalino pats pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas;
  2.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
  2.6. Pristatymo klientui mokestis yra negrąžinimas, išskyrus atvejus, kai grąžinama prekė yra neveikianti/sulūžusi/nekokybiška.
  2.7. Visos grąžinimo išlaidos atitenka pirkėjui.
  2.8. Prekėms grįžus, pinigus grąžinsime per 10 darbo dienų į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  2.9. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, ir kt.).
  2.10. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti šių taisyklių 4.1. punkte nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.